اطلاعات مالياتى 


بخش اول:  جناب آقای عزیزسلطانی ( Chartered Professional Accountant)  طی دو جلسه اطلاعات مالیاتی را خدمت دوستان ارائه خواهند نمود.  

 
۱-آمادگی برای فصل مالیات 


تاریخ برگزاری:  ۵ فوریه، ساعت  ۷ تا ۸ بعدازظهر


مطالب مورد پوشش: آشنایی با سیستم مالیاتی کانادا و اطلاعات پایه ای و ضروری مورد نیاز جهت پر کردن فرمهای مالیاتی

 

۲-هزینه های قابل قبول   CRA  برای مشاغل مختلف 

تاریخ برگزاری: : ۱۲فوریه ساعت ۷ تا ۸ بعدازظهر

وام خرید خانه ، خانه اولی ها


جلسه اول:  وام خرید خانه

تاريخ جلسه: ١٩ فوريه ٢٠٢١
اجرا کننده: خانم نیکی جعفری ( متخصص وام مسکن)

                                                                                                                           

مطالب مورد پوشش:  انواع مختلف وام، مراحل مختلف در مسير خريد خانه ، چگونگي دريافت تاييديه اوليه وام، افراد واجد شرايط  براي دريافت وام
                                           

 

 

 

 

جلسه دوم: وامهای کمکی و تشویقی خرید خانه
 

تاریخ جلسه: ٢٦  فوریه ٢٠٢١

برگزاركننده : خانم نيكى جعفرى ، متخصص وام مسكن) 


مطالب مورد پوشش:برنامه کمکی نوا اسکوشیا در  پیش پرداخت ،  کمک تشویقی برای خریداران خانه ( نوبت اول)، کمک هزینه خرید و بازسازی

ADDRESS

Unit 200, 604 Bedford Hwy., Halifax, NS B3M 2L8

Tel: (902) 444-7556

Email: info@icsns.org

                       © 2017 Iranian Cultural Society

SUBSCRIBE FOR EMAILS
FOLLOW US
  • Grey Facebook Icon