بنابر نظرسنجى بعمل آمده در مورد بازيهاى جمعى و راى آورى حداكثرى  دو بازى پينگ پنگ و واليبال،  انجمن فرهنگى ايرانيان  جهت تسهيل امكان برگزارى اين بازيها، در مرحله اول به مدت ۸ هفته ، ساعت ٩-٧ بعدازظهر روزهاى جمعه  امكانات مورد نياز را در محل Canada Games Centre تهيه ديده است. شروع بازی ها از تاریخ ۲۴ سپتامبر و هزینه ثبت نام برای هر نفر ۵۵$ + تکس خواهد بود
بديهى است انجمن تنها مسئوليت در اختيار قرار دادن امكانات را برعهده داشته و دوستان با مسئوليت شخصى خود در اين برنامه ها شركت خواهند كرد.
دوستان علاقه مند را به ثبت نام از طريق فرم زير دعوت مينماييم.

با احترام 
انجمن فرهنگى ايرانيان نوااسكوشيا

Sport Pass Registration

Each Friday 7:00 - 9:00 pm, starting september 24th for 8 weeks

Address: 26 Thomas Raddall Dr, Halifax, NS B3S 0E2

 

Select your options

The person participates in the class with full knowledge of his/her health and physical condition, and if he/ she notices symptoms of illness (contagious or non-contagious) or physical disability before or during the class, he/ she should immediately refrain from attending the class or continuing his/ her activities