ثبت نام دوره دوم بازى هاى واليبال و تنيس روى ميز


با تشكر از همه دوستانى كه در دوره اول بازيهاى واليبال و تنيس روى ميز شركت داشتند، با استقبال بعمل آمده از اين بازيها در صدد برگزارى دوره دوم اين بازيها برآمده ايم. 
دوره دوم بازيها از تاريخ جمعه ١٩ نوامبر آغاز شده و ٨ هفته ادامه خواهد داشت. ساعت بازى ها ٧ الى ٩ بعدازظهر هر جمعه خواهد بود. در حال حاضر تنها برای تنیس روی میز ظرفیت باقی میباشد.
هزينه ثبت نام ٥٥$ + تكس خواهد بود. 

دوستان عزيز با مسئوليت شخصى در بازيها شركت خواهند كرد و انجمن تنها مسئوليت در اختيار قرار دادن امكانات را بر عهده خواهد داشت. 

دوستان علاقه مند را به ثبت نام از طريق فرم زير دعوت مينماييم.

با احترام 
انجمن فرهنگى ايرانيان نوااسكوشيا

Sport Pass Registration
(Table Tennis Only)

Each Friday 7:00 - 9:00 pm, starting November 19th for 8 weeks

Address: 26 Thomas Raddall Dr, Halifax, NS B3S 0E2

 

The person participates in the class with full knowledge of his/her health and physical condition, and if he/ she notices symptoms of illness (contagious or non-contagious) or physical disability before or during the class, he/ she should immediately refrain from attending the class or continuing his/ her activities

ثبت نام دوره اول بازى هاى واليبال و تنيس روى ميز

بنابر نظرسنجى بعمل آمده در مورد بازيهاى جمعى و راى آورى حداكثرى  دو بازى پينگ پنگ و واليبال،  انجمن فرهنگى ايرانيان  جهت تسهيل امكان برگزارى اين بازيها، در مرحله اول به مدت ۸ هفته ، ساعت ٩-٧ بعدازظهر روزهاى جمعه  امكانات مورد نياز را در محل Canada Games Centre تهيه ديده است. شروع بازی ها از تاریخ ۲۴ سپتامبر و هزینه ثبت نام برای هر نفر ۵۵$ + تکس خواهد بود
بديهى است انجمن تنها مسئوليت در اختيار قرار دادن امكانات را برعهده داشته و دوستان با مسئوليت شخصى خود در اين برنامه ها شركت خواهند كرد.
دوستان علاقه مند را به ثبت نام از طريق فرم زير دعوت مينماييم.

با احترام 
انجمن فرهنگى ايرانيان نوااسكوشيا