با يوگا - بر كرونا

خوشحاليم به اطلاع برسانيم  خانم فرشته ايثارى،  از هموطنان عزيز  ايرانى مان،   بر آن شده اند كه با بهره گرفتن از تواناييهايشان بعنوان مربى توانمند و كارازموده يوگا ،   در اين روزها  كه لزوم رعايت  اصول و موازين قرنطينه خانگى همه ما را با  محدوديتهاى جسمى و روحى  درگير  و شايد حتى خسته و كسل نموده ، به كمك همشهريان بشتابند.   


يوگا بعنوان  يكى از مؤثرترين و عملى ترين ورزشهايى كه  بطور مشخص هم وجوه جسمى و هم وجوه روحى و ذهنى  را در بر ميگيرد، يكى از دو ورزشى است كه به شدت در  اين شرايط خاص توصيه ميشود . پياده روى ( ورزشهاى هوازى )  و يوگا  دو ورزشى هستند كه نياز به امكانات خاصى ندارند و تقريبا در هر شرايطى و با هر امكاناتى عملى هستند. 
قطعا اين اموزشها  در گذرانِ به سلامت  از اين دوران خاص بهترين  كمك و ياريگر هر يك از ما خواهد بود. 
با تشكر مجدد از سركار خانم ايثارى براى همكارى صميمانه شان با جامعه ايرانى ، توجه شما را به سرى اموزشهاى ايشان كه از طريق ويدئوهاى تهيه شده و هفته اى دو بار به سمع و نظر شما خواهد رسيد ، جلب ميكنيم .

با احترام 
انجمن فرهنگى ايرانيان نوااسكوشيا

Episode 1 -Yoga

Episode 2-Yoga

Episode 3-Yoga

Episode 4-Yoga

Episode 5 -Yoga

Episode 6 -Yoga

ADDRESS

Unit 200, 604 Bedford Hwy., Halifax, NS B3M 2L8

Tel: (902) 444-7556

Email: info@icsns.org

                       © 2017 Iranian Cultural Society

SUBSCRIBE FOR EMAILS
FOLLOW US
  • Grey Facebook Icon