با يوگا - بر كرونا

خوشحاليم به اطلاع برسانيم  خانم فرشته ايثارى،  از هموطنان عزيز  ايرانى مان،   بر آن شده اند كه با بهره گرفتن از تواناييهايشان بعنوان مربى توانمند و كارازموده يوگا ،   در اين روزها  كه لزوم رعايت  اصول و موازين قرنطينه خانگى همه ما را با  محدوديتهاى جسمى و روحى  درگير  و شايد حتى خسته و كسل نموده ، به كمك همشهريان بشتابند.   


يوگا بعنوان  يكى از مؤثرترين و عملى ترين ورزشهايى كه  بطور مشخص هم وجوه جسمى و هم وجوه روحى و ذهنى  را در بر ميگيرد، يكى از دو ورزشى است كه به شدت در  اين شرايط خاص توصيه ميشود . پياده روى ( ورزشهاى هوازى )  و يوگا  دو ورزشى هستند كه نياز به امكانات خاصى ندارند و تقريبا در هر شرايطى و با هر امكاناتى عملى هستند. 
قطعا اين اموزشها  در گذرانِ به سلامت  از اين دوران خاص بهترين  كمك و ياريگر هر يك از ما خواهد بود. 
با تشكر مجدد از سركار خانم ايثارى براى همكارى صميمانه شان با جامعه ايرانى ، توجه شما را به سرى اموزشهاى ايشان كه از طريق ويدئوهاى تهيه شده و هفته اى دو بار به سمع و نظر شما خواهد رسيد ، جلب ميكنيم .

با احترام 
انجمن فرهنگى ايرانيان نوااسكوشيا

May 7th,2020

May 11th,2020

May 14th,2020

May 18th,2020

May 21th,2020

May 25th,2020

May 28th,2020

Jun 1st,2020

Jun 4th,2020

Jun 8th,2020

Jun 11th,2020

Jun 15th,2020

Jun 18th,2020

Jun 21th,2020

Jun 26th,2020

July 5th,2020

July 12th,2020

July 19th,2020

July 26th,2020

Aug 2nd,2020

ADDRESS

Unit 200, 604 Bedford Hwy., Halifax, NS B3M 2L8

Tel: (902) 444-7556

Email: info@icsns.org

                       © 2017 Iranian Cultural Society

SUBSCRIBE FOR EMAILS
FOLLOW US
  • Grey Facebook Icon