در قلمرو فرهنگ و هنر معاصر

 

انجمن فرهنگى ايرانيان نوااسكوشيا فراهم آوردن زمينه هاى آشنايى و شناخت هرچه بيشتر چهره هاى معاصر فرهنگ و هنر ايران زمين را بعنوان بخشى مهم و ارزشمند از اهداف انجمن، تعريف نموده و همواره در صدد ارائه اين مهم به شكلى كه در شأن جايگاه فرهنگى و هنرى پويندگان اين مسير باشد بوده است.  

خوشحاليم به اطلاع شما عزيزان برسانيم كه با تلاشهاى بعمل امده توسط جمعى از همراهان، موفق به
برداشتن گامهايى عملى  در اين
زمينه شده ايم.  

مجموعه اى با هدف معرفى چهره هاى ادبى و فرهنگى  و هنرى معاصر و آشنايى با چهره آنها از طريق ديدن و گوش سپردن به پيامهايى از هر يك از اين عزيزان كه خطاب به هموطنان و بطور خاص ايرانيان مقيم نوااسكوشيا ارسال گرديده، كليد خورده است و تحت عنوان؛  
"در قلمرو فرهنگ و هنر معاصر"، هر هفته روزهاى چهارشنبه بعدازظهر، با  شما عزيزان  به اشتراك گذاشته خواهد شد.
 
در همينجا از همه عزيزانى كه ميتوانند با معرفى چهره هاى فرهنگى معاصر و ايجاد پل ارتباطى با آنها، در جهت هرچه پربارتر نمودن اين سرى برنامه ها ما را بارى نمايند دعوت به همكارى مينماييم. 

با احترام 
انجمن فرهنگى ايرانيان نوااسكوشيا

 


In the realm of culture and contemporary art

Iranian Cultural Society of Nova Scotia has been dedicated to continuously promote Iranian culture, art and history as part of their mission since established. 
ICSNS is proud to announce that in support of Persian art history, literature and poetry and with the help and support from community members, we have gathered a virtual collection of presentations to introduce a number of contemporary artists, writers, poets and literary figures including well-known faces as well as new and notable names. 

The language of the series is Farsi and will be shared with the Iranian community of Nova Scotia.

Meanwhile, we are asking interested community members to join us in recognizing and introducing those names and faces.  If you have any suggestions or you know of any names that could be added to this collection, we would like to hear from you.


Date and time:             Every Wednesday afternoon

Sincerely,

Iranian Cultural Society of Nova Scotia

ADDRESS

Unit 200, 604 Bedford Hwy., Halifax, NS B3M 2L8

Tel: (902) 444-7556

Email: info@icsns.org

                       © 2017 Iranian Cultural Society

SUBSCRIBE FOR EMAILS
FOLLOW US
  • Grey Facebook Icon