به وقت بازی

 
بازى تفكر كودك است و پيوند  اين ميدان تفكر با بازيهاى سنتى ايرانى، فرصتى هيجان انگيز و پركشش براى گسترش مهارتهاى اجتماعى و ذهنى فرزندانمان در كنار يادگيرى بازيهايى منحصر به فرد متعلق به ايران زمين.  

از همه والدين عزيز دعوت بعمل مياوريم كه زمينه اين اشنايى را براى فرزندنمان فراهم آورند. 

اين بازيها بصورت انلاين و در طول يك سرى شامل ٤ بخش اجرا ميشود.  

ثبت نام بازيها از طريق لينك زير صورت ميگيرد. 

 

با احترام 
انجمن فرهنگى ايرانيان نوااسكوشيا

photo_2020-12-15_00-07-35.jpg
photo_2020-12-16_19-52-00.jpg