top of page
photo_2020-11-17_20-51-50.jpg
photo_2020-12-02_17-56-04.jpg
photo_2020-12-13_19-47-09.jpg

کارگاه آموزشی آنلاین  - هدایت پیآمد های بحران کوید-۱۹

 

ایرانیان عزيز ساكن نوا اسکوشیا،

کوید-۱۹، زندگی روزمره ما را پیوسته تحت تأثیر قرارداده، و در حال تغییر کیفیت کسب و کار و اوقات فراغت ماست. اثرات جهانی آن گسترده، و بالقوه می ‌تواند مبانی اجتماعی و اقتصادی ما را دگرگون کند. مردم سراسر جهان برای مقابله با این چالش، درحال تغییر شیوه زندگی خود هستند تا بتوانند میزان واگیری را کمتر و منحنی آن را صاف ‌تر نمایند، اما ناگهانی بودن این تغییرات سبب شده است که عده زیادی با دگرگونی هیجانات و احساسات خود درگیر شوند. خبر خوشحال کننده اینکه واکسن کوید ممکن است بزودی از راه برسد. ما این خبر را شوق انگیز و با دید مثبت ارزیابی می ‌کنیم، اما این زمان می برد، از اینرو، وضعیت " نرمال جدید" نیازمند بردباری و سازش با سختی‌ هاست.

به منظور یاری رساندن به جامعه ایرانیان نوا اسکوشیا و  “ایجاد تغییر در بلاتکلیفی ‌ها و اضطراب‌ های کوید-۱۹، و تبدیل آنها به اطمینان، آرامش و نوآوری” ، در كمال خوشحالى به اطلاع مى رسانيم :
آقای مزدک چينى چيان  Leadership & Business Coach کارگاه آموزشی آنلاینی را در چهار بخش تحت عنوان “هدایت پیآمد های بحران کوید-۱۹“ آماده کرده است.

در هریک از این مجموعه چهارگانه کارگاه آنلاینِ “هدایت پیآمد های بحران کوید-۱۹“  مزدک بر جنبه‌ های اصلی واکنش به تغییرات و عدم اطمینان ‌ها متمرکز خواهد شد. شما در پایان این کارگاه ‌ها احساس آرامش و تعادل خواهید کرد و خواهید دانست که گام بعدی چه باید باشد و برای برخورد با چالش ‌ها و دست یابی به نوآوری و فرصت‌ ها انگیزه خواهید داشت و در این دنیایی که واقعیت ‌ها به سرعت درحال تغییرند، این کارگاهها شما را به ابزاری مجهز خواهد کرد  که بتوانید با اطمینان به جلو گام بردارید.

زمان برگزاری جلسات:

    

بخش اول تسلط عاطفی و احساسی:  ٢٠ نوامبر ٢٠٢٠     
بخش دوم تاب آوری و انعطاف پذیری:  ٤ دسامبر ٢٠٢٠        
بخش سوم ارزیابی مجدد و برنامه ریزی: ١٨ دسامبر  ٢٠٢٠   
بخش چهارم اقدام خلاقانه:   ٢٨ دسامبر ٢٠٢٠
  

ساعت جلسات: ٦:٣٠ بعدازظهر به وقت هليفكس 

جلسات کارگاه ‌های آموزشی بصورت آنلاين و به زبان فارسى برگزار خواهند شد.

جزییات ونحوه ثبت نام هر جلسه (بخش) جداگانه برای شما ارسال خواهد شد.

با تشکر 
انجمن فرهنگی ایرانیان نوااسکوشیا

Navigating COVID-19 Crisis  Online Workshops

Dear Iranian community members,

COVID-19 continues to have an ongoing impact on our lives, changing how we do business and spending our free time. The global impact will be far-reaching and has the potential to change our social and economic landscape. Individuals worldwide are responding to these challenges and changing their habits to flatten the curve, but these changes have been so sudden that many are struggling to process their emotions. Heartwarming news is that a vaccine might be just around the corner. Although we view this news with enthusiasm and a positive mindset, this may take some time, and a NEW normal will need patience and resilience. 

To help the Iranian community “Turn uncertainty and anxiety into confidence, calm and creativity,” we are thrilled to announce that Mr. Mazdak Chinichian, Professional Leadership & Business Coach @MAZDAK Coaching, has prepared a 4-part Navigating COVID-19 Crisis on-line workshops. 

In each session of the 4-part on-line Navigating COVID-19 Crisis interactive workshop series, Mazdak will focus on one key aspect of responding to change and uncertainty. Sign off from the workshops feeling calm and grounded, knowing what your next steps will be. You will be motivated to tackle challenges, embrace creativity and leadership opportunities, and have the tools to move forward with confidence in our rapidly changing reality.


TIMES 


Part 1: NOV20,2020
Part 2: DEC4,2020
Part 3: DEC18,2020
Part 4: DEC28,2020


6:30 PM Halifax Time

The language of the interactive on-line workshops will be Persian

Sincerely,
Iranian Cultural Society of Nova Scotia

تسلط عاطفی و احساسی

بخش ۱- تسلط بر هیجانات و احساسات

 با مفهوم “قرق شدن در احساسات” و اینکه واکنش شما به این موقعیت غیرعادی چگونه است، آشنا می شویم . احساسات شما را شناسایی وبا دقت مورد تحلیل  قرار 

می‌دهیم. اثرات این احساسات را بر تصمیم‌‌گیری‌ها ورفتارتان بررسی و ارزیابی می‌کنیم. سپس با آموزش چند گام ساده بر احساسات تسلط می کنیم، و انرژی حاصل از این احساسات را در خدمت اهداف خود درمی آوریم.

Part 1- Emotional Mastery

 

To have an overview of the 4-step process starting with understanding emotional hijacking and how you are responding to this unique situation. Identify and observe your emotions. Assess the impact of those emotions on your decisions and actions. Follow a few easy steps to manage your emotions and redirect their energy to where they can serve you.

تاب آوری و انعطاف پذیری

بخش ۲-  تاب آوری و انعطاف پذیری

 

با یادگیری چون وچند تاب آوری و انعطاف پذیری در میانه وضعیت تشویش و اضطراب، فضای فکری خود را از نااطمینانی و اضطراب به آرامش و اطمینان تغییر دهید. بشناسید که چه چیزی را می‌توانید در کنترل خود داشته باشید 

 

 و چه چیزی را قادر به کنترل  نیستید. تمام منابعی که در اختیار دارید فهرست کنید. دیدگاه خود را از محدودیت و کمبود به امکانات و فرصت ها تعییر دهید.

 

Part 2 – Grounding

Shift your mindset from uncertainty and anxiety to calm and confident by learning how to ground yourself while in the middle this stressful situation. Understand what you can and cannot control. List all of the resources available to you. Change your perspective from limitation and scarcity to possibility and opportunity.

بخش ۳-  ارزیابی دوباره و برنامه ریزی

بخش ۳-  ارزیابی دوباره و برنامه ریزی

با تيوری دگرگونی آشنا شوید. نگاهی به تصویر کلی موقعیت خود بیاندازید، ریسک‌ها و نقاط ضعف خود را ارزیابی کنید، و برای پیشرفت، نقشه‌ای برای خود تهیه کنید. یک فهرست کاربردی بعنوان راهنمایی برای چند هفته آینده تهیه کنید. وظایف را بگونه‌ای الویت بندی کنید که با اطمینان بتوانید آنها را به اجراء درآورید.

Part 3 – Reassess and Planning


See the big picture of your situation, assess your risks and vulnerabilities, and make a plan for yourself going forward. Create an actionable list as a guide for the next couple of weeks, prioritizing tasks so that you can proceed with confidence.
 

فعالیت خلاق و نوآوری

بخش ۴-  فعالیت خلاق و نوآوری

با یک قاب متفاوت به مشکلات نگاه کنید. برای حل هر مشکل فرصت‌ها را بیابیید و از خلاقیت و نوآوری خود استفاده کنید.

از مؤثر بودن کارهایتان خشنود باشید. با ایجاد عادت و روال در انجام کارهای روزانه به خود انگیزه و آرامش ‌دهید.

توضیح

این سری چهار قسمتی کارگاه آموزشی آنلاین به شما کمک می‌کند که به آرامش برسید و برای سازگاری با تغییرات ناخواسته، ابزار لازم را در اختیارداشته باشید و بتوانید با اطمینانو نوآوری به پیش بروید.

 

این کارگاه آموزشی آنلاین برای چه کسی مفیدست؟ 

این کارگاه آموزشی آنلاین برای کسانی است که در جستجوی شناخت و سازش با تغییرات جدیدی هستند که در زندگی شخصی و

 کاری شان پدید آمده است.

 

این کارگاه آموزشی  آنلاین برای کسانی است که در زندگی شخصی و کاری آنان تغییرات جدیدی پدید آمدهاست و در جستجوی شناخت و سازش با این تغییرات هستند.

 

از این کارگاه آموزشی آنلاین چه چیزی دستگیرم می‌شود؟ 

 شما می‌توانید اطمینان و آرامش را در خود افزایش و آن را به دیگران نیز انتقال دهید وهمچنین می‌توانید  بر تغییرات کار

 و زندگی‌تان با نوآوری کنترل داشته باشید.

 

Part 4 – Creative Action

Reframe your problems. Find opportunities for problem solving and creativity. Get excited about your actions and your impact. Create habits and rituals to keep you motivated and grounded.

Description

 

This is a four-part webinar series to help ground you and give you the tools needed to adapt and proceed with confidence and creativity.


Who is this Webinar for? 

It is for individuals who are seeking to acknowledge and adapt to new changes in their home and work.

What do I get out of it?

 You will develop confidence and calm that you can pass on to others, get creative, and take control of the changes in your work and life.

bottom of page